ชื่อ - นามสกุล :นายสุพัฒน์ นรินยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :378 หมู่ 10 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Telephone :089 416 61
Email :Supat2509@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา