[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลสารสนเทศ
http://www.moe.go.th/ http://www.obec.go.th/ http://www.obec.go.th/new/kasama/
ITA โรงเรียน
link banner
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ชื่อเดิม “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค้อ  (หินลาดสถานศึกษา)”ตั้งอยู่ระหว่างบ้านวังตอกับบ้านหินลาด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2476  มีนายไป่  ดอนจำปา เป็นครูใหญ่ ทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4  แผนกสามัญศึกษา ต่อมาได้รวมเข้าโรงเรียนวัดจันทรวาส บ้านวังตอและ เปลี่ยนชื่อ  “โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)” และได้ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน “โรงเรียนบ้าน
หินลาดวังตอ”  ปีพ.ศ. 2534  จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีงบประมาณ  2561  มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1.  นายไป่   ดอนจำปา                ครูใหญ่                           พ.ศ. 2476-2486
2.  นายสังข์   อุบลเถียร               ครูใหญ่                           พ.ศ. 2486-2489
3.  นายปรีดา  เครือสุวรรณวงศ์      ครูใหญ่                           พ.ศ. 2489-2503
4.  นายวรชัย  นึกชอบ              ครูใหญ่                           พ.ศ. 2503-2506
5.  นายสงค์   ทุมทน                ครูใหญ่                           พ.ศ. 2506-2515
6.  นายวิทยา  วารียศ               รักษาการครูใหญ่                   พ.ศ. 2506-2516
7.  นายสงค์   ทุมทน                ครูใหญ่                            พ.ศ. 2516-2518
8.  นายสงคราม  ติวิธมไหศูรย์      รักษาการครูใหญ่                   พ.ศ. 2519-2519  
9.  นายสุทธี   สาชิน                  รักษาการอาจารย์ใหญ่            พ.ศ. 2519-2526
                                       อาจารย์ใหญ่                        พ.ศ. 2526-2536
                                      
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียน              พ.ศ. 2536-2544
10. นายฉลวย  หล่องบุศรี            ผู้อำนวยการโรงเรียน              พ.ศ. 2544-2549
11. นายสวัสดิ์   สมวัชรจิต           ผู้อำนวยการโรงเรียน              พ.ศ. 2549-2554
12. นายเวหา   เลพล                 ผู้อำนวยการโรงเรียน             พ.ศ. 2554 – 2559
13. นายวีระพล   ชัยเจริญ            ผู้อำนวยการโรงเรียน            พ.ศ. 2559 – 2564
14. นายสุพัฒน์   นรินยา           ผู้อำนวยการโรงเรียน             พ.ศ. 2564 - ถึงปัจจุบัน
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านวังตอและ
บ้านหินลาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ 17 ไร่  25 ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประมาณ  20  กิโลเมตร
การคมนาคมไปมาสะดวก สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสองแถว
           ที่ตั้ง   378 หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านค้อ    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000
พื้นที่ทั้งหมด  17  ไร่ -  งาน 25 ตารางวาโทรศัพท์ - 
           Website   www.hinladwungtor.ac.th/


คำขวัญขงโรงเรียน

 

วิชาการเด่น
เน้นจริยธรรม  นำกีฬา
พัฒนาชุมชน


ปรัชญาของโรงเรียน

“ ความสำเร็จของศิษย์  คือ  ความภูมิใจของครู “

 

สีประจำโรงเรียน

“ แสด – ดำ ”


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5